Trivselregler

Här kommer lite viktig information som gäller alla boende inom Kv. Bofast. Klicka på rubrikerna till höger för att snabbare komma till rätt avdelning.

Här kommer lite viktig information som gäller alla boende inom Kv. Bofast.

Sophämtning

Den kommunala sopstadgan omfattas endast av hämtning av väl paketerat hushållsavfall. Hämtning sker var fjortonde dag av båda kärlen. Sortering av hushållsavfall utgår från att var och en efter sortering fraktar glas, tidningar, kartonger o dyl till kommunens avfallsstationer.

Större krav på ansvar för egen sortering kan komma inom en snar framtid genom ändringar i den kommunala sopstadgan. Läs mer på Tekniska Kontorets hemsida.

Trappstädning

Trappstäding ingår vanligtvis i hyran om inte annant avtalats. Omfattning: Trapphus, källartrapp och ev. källargång. Tvättstuga och andra källarutrymmen omfattas inte av städrutinen.

Städning utföres i trapphus varannan vecka. Källare 1 gång per månad.

Husdjur

Hundar och katter ska hållas så att de inte utgör en onödig risk att skada lägenheten eller dess utrustning eller på annat sätt utgöra olägenhet i och kring fastigheten.

Lägenhetens standard

Bör upprätthållas, om inte så kan reparationskostnad krävas av hyresgästen.

Boendemiljö

Vi försöker hålla en trivsam boendemiljö runt våra fastigheter.

Snöskottning

Det åligger hyresgäst som har parkeringsplats att skotta runt sin egen bil. Framkomlighet för traktor ska alltid eftersträvas. Försök att alltid underlätta för snöröjningen genom att skotta och sopa runt er bil med säkerhetsmarginal. Snön ska Inte läggas bakom grannens bil eller förhindra framkomligheten.

Traktorskottning

Snöskottning sköts av hyresvärden eller inhyrd entreprenör.

Handskottning och sandning

Sköts av fastighetsskötare. (Självklart så hjälps vi åt att hålla snöfritt kring huvudentrén för att motverka halka)

Gräsklippning

Sköts av fastighetsskötare.

Ordningsregler

Hyresgästen får inte föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.

  • Huset ska vila mellan 22.00 - 06.00
  • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
  • Hyresgästen bör teckna hemförsäkring för att skydda sig, tex. vid skadeståndskrav.
  • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.
  • Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.
  • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.
  • Balkonger skall hållas rena från is, snö och löv.

Inflyttning

Kan ske från klockan 12.00 den dagen då kontraktet börjar gälla om inget annat anges, dock senast kl 12.00 första helgfria vardagen.

Avflyttning

Uppsägning av lägenhet ska ske skriftligen med datum och underskrift. Vi skickar då tillbaka en bekräftelse på detta tillsammans med broschyren ”STÄDTIPS”. Uppsägningen gäller från kommande månadsskifte. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 Maj. Avflyttningsdag blir således 31 Juli senast kl. 12.00 (eller första vardagen om månadsskifte infaller under en helg).

Kom även ihåg att Du skall säga upp ditt el-abonnemang för hushållsel tre veckor före avflyttning.

Besiktning & flyttstädning

För att slippa problem och extra kostnader efter avflytt från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten. Kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Närvarande vid besiktning kommer att vara besiktningsman och utflyttande hyresgäst och om så önskas inflyttande hyresgäst. Dokumentation görs med hjälp av protokoll och digitalkamera. Om reparationer behöver göras vid onormalt slitage eller skador så går vi efter de standardiserade prisuppgifter som Sabo har gett ut.

Vid besiktning av lägenhet skall samtliga nycklar återlämnas till hyresvärd.

Ladda hem checklista för flyttstädning här

Bredband & kabel-tv

De flesta fastigheter finns det bredband kopplat till Skekrafts / Bredbandsbolagets fibernät. De flesta av våra fastigheter är anslutna till ComHems och Sappa’s kabeltv-nät som ger ett stort utbud av kanaler och tillkommande tjänster.

Våtrum

Skruvning eller håltagning i våtrumsbeklädnad får Ej utföras utan Hyresvärdens godkännande. Detta på grund av den stora risk för vattenskada detta ingrepp utgör. Av samma orsak ska rengöring av golvbrunn och vattenlås göras regelbundet.

Störningar i vatten och avloppsystemet skall anmälas omgående till vaktmästare! Läckage räknas som akut.

Kök

Rengör spis och ugn regelbundet, gäller även köksfläkt. Kontrollera även under diskbänk och röranslutning efter eventuella läckage.

Tak, vägg & övrigt

Vid tapetsering skall de nya tapeterna vara av samma fabrikat och kvalitet som de tidigare och göras fackmannamässigt för att undvika återställningsskyldighet. Före åtgärd ska hyresvärden rådfrågas.

Installtioner

Vid installationer av diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller annan utrustning som kan tänkas skada lägenheten ska hyresvärden kontaktas. Montering ska göras fackmannamässigt och du bör kontakta försäkringsbolaget för att se efter vad som gäller i hemförsäkringen.

Hyresgästens ansvar

Vid fel eller annan händelse ska vaktmästare kontaktas omedelbart. Vid vanvård av lägenhet kan kontrakt komma att sägas upp. Skador på lägenheten och allmänna utrymmen faller på hyresgästens ansvar.

Om reparationer bedöms nödvändiga kan skadestånd komma att utkrävas.

Kv. Bofast

info@kvbofast.se
Skellefteå